آزما گستران اروند

آزما گستران اروند ika

شرکت آزماگستران اروند دارای نمایندگی رسمی فروش از تامین کنندگان معتبر اروپایی در زمینه تجهیزات آزمایشگاهی و تحقیقاتیمی باشد و دارای افتخار همکاری با مراکز بزرگ آزمایشگاهی، دارویی، غذایی و تحقیقاتی کشور می باشد. شرکت آزماگستران اروند به پشتوانه فعالیت و تجربه خود آماده ارائه خدمات مشاوره و تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه های تحقیقاتی و تخصصی می باشد. ika