آزما گستران اروند

ترازوی رطوبت سنج

ترازوی رطوبت سنج جهت تعیین میزان رطوبت نمونه با حرارت دهی به نمونه با استفاده از منبع حرارتی لامپ هالوژنی یا IR emitter مورد استفاده قرار می گیرد.

بدون عنوان

طبقه بندی
محدوده قیمت

تاتومان ازتومان
Max sample weight
Heating module
Readability
Tare range
Moisture content repeatability
Moisture content readability
Drying temperature range
Weighing pan dimension
Maximum sample height
interface