آزما گستران اروند
 • MT Conductivity Meter
  هدایت سنج ika هدایت سنج MT Conductivity Meter
 • برند تجاری : ika
  طبقه بندی : هدایت سنج
  سری محصول : هدایت سنج

  MT Conductivity Meter

  عمر مفید کاری در زمینه اندازه گیری میزان هدایت الکتریکی ، دارای قابلیت تعریف الکترودهای متفاوت با دقت و تفکیک مرتبط با کاربردهای متفاوت نظیراندازه گیری هدایت الکتریکی آب خالص و فوق خالص، دارای قابلیت اندازه گیری هدایت، TDS، مقاومت، Salinity و خاکسترسنجی

توضیحات اطلاعات فنی

هدایت سنج  Conductivity Meter

تجهیزات هدایت سنجMettler Toledo سوییس   دارای دقت بسیار بالا و عمر مفید کاری در زمینه اندازه گیری میزان هدایت الکتریکی می باشند.

دارای قابلیت تعریف الکترودهای متفاوت با دقت و تفکیک مرتبط با کاربردهای متفاوت نظیراندازه گیری هدایت الکتریکی آب خالص و فوق خالص و ....

دارای قابلیت اندازه گیری هدایت، TDS، مقاومت،  Salinityو خاکسترسنجی

جهت اطلاعات بیشتر واحد فروش شرکت آزماگستران اروند صمیمانه آماده پاسخ گویی می باشند.

مدل پیشنهادی:

#S230

https://www.mt.com/au/en/home/products/Laboratory_Analytics_Browse/pH-meter/benchtop-pH-meter/sevencompact/S230-Meter.html