آزما گستران اروند

هیتر استیرر تکخانه

دستگاه هیتر استیرر دارای یک صفحه هات پلیت گرم شونده همراه با موتور مگنتیک استیرر بوده و به کاربر اجازه بهم زدن نمونه در عین گرم نمودن نمونه را می دهد. دستگاه های هیتر استیرر در 2 نوع با صفحه سرامیکی و استیل بوده و پارامتر موثر در انتخاب این دستگاه ها دمای کاری، نمایش دیجیتال تنظیمات، حجم نمونه مدنظر و قابلیت اتصال به سنسور دمای اکسترنال می باشد. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر پرسنل فروش شرکت آزماگستران اروند صمیمانه آماده پاسخگویی میباشند.

بدون عنوان

طبقه بندی
محدوده قیمت

تاتومان ازتومان
Stirring quantity (H2O)
Direction of rotation
Speed range
Speed Control
Heat Control
display set-value and actual-value
Heating temperature range
Plate dimension
Heating rate
Heat Control Accuracy of heating plate (at 100⁰c)
IP
Setting Accuracy Speed
Connection for ext. temperature sensor
Timer
HCA with ext. PT1000 (500mL H2O, 600rpm, 50⁰c)